skip to Main Content
Mima'm: 650 959 288 Escuelita Petit Mima'm Llavaneres: 658 184 038 Tienda Mataró: 695 455 563 nuria@espaimimam.com

Què és?

És un espai de criança respectuosa i d’acompanyament adreçat a les famílies que tenen dificultats per conciliar la seva vida laboral amb la cura i la criança dels seus fills i filles.

Ens constituïm com a centre de suport familiar (associats a Alpic) i oferim serveis d’acollida a infants a partir de 4 mesos i fins els 3 anys, amb horaris i preus flexibles per tal d’adaptar-nos al màxim a les necessitats particulars de cada família.

– Acompanyar a l’infant de manera holística en la construcció de la seva pròpia identitat de manera segura, saludable i equilibrada, posant una mirada profunda en els seus períodes sensitius.

– Tenir cura del benestar dels infants i la satisfacció de totes les seves necessitats durant el temps d’acollida a l’espai Mima’m.

– Créixer amb un projecte d’acompanyament emocional, promovent l’autonomia i  basat en el jocel respecte i la individualitat de l’infant

– Donar suport, ser accessibles, transmetre confiança, estar i ser presents.

– Promoure l’acompanyament familiar, així com facilitar la conciliació laboral i personal.

La nostra metodologia

La metodologia del projecte és la nostra pròpia línia d’acompanyament, a més de vàries pedagogies i metodologies ja definides com a base troncal que són respectuoses amb l’etapa primal de la vida dels infants.

 • LA NOSTRA LÍNIA

  La línia d’acompanyament de Mima’m es basa en un acompanyament respectuós, observant i promovent l’autonomia i desenvolupament de l’infant, des d’una escolta activa i un espai segur. Es basa també en el respecte, la mirada empàtica, l’acompanyament emocional i el respecte pels ritmes individuals de cada infant i adult.

 • TRETS DIFERENCIALS

  Garantim i tenim cura de la lactància materna i el seu acompanyament, portegem amb porta nadons ergonòmics als infants que en tenen necessitat, cuidem minuciosament les ràtios per tal d’oferir un acompanyament respectuós i emocional, entenem l’adaptació com un periode molt important tant per la família com pels infants, per aquest motiu l’acompanyem respetant el ritme i les necessitats de cada cas. També creem grups heterogenis d’edats per a l’enriquiment pedagògic que suposa.

  Acompanyem des d’un enfocament holístic i global de l’infant, respectant la seva individualitat i els seus propis ritmes i tempos.

 • ACOMPANYAMENT PRESENT

  Amb un acompanyament adult basat en la presència i l’estar més que en el fer, així com en la intervenció quan l’infant ho necessita, acompanyant entre d’altres la resolució de conflictes des d’uns límits segurs i coherents. És per aquest motiu que cuidem minuciosament les ràtios d’adult per infant.

 • SEGURETAT I AFECTE

  D’altra banda, acompanyem a l’infant a assolir progressivament seguretat afectiva i emocional perquè es reconegui com a subjecte diferenciat dels altres, i li permeti obrir-se a la relació amb el món i amb els altres, de manera saludable i segura per ell i pel seu entorn.

 • ACOMPANYAMENT A LES FAMÍLIES

  A més, també acompanyem emocionalment a les famílies dia a dia en les qüestions més quotidianes i, si escau,  oferim un espai individual i exclusiu per tal que les famílies puguin   compartir dubtes, inquietuts sobre la criança dels infants amb l’equip Mima’m i fer el seguiment de l’evolució del mateix.

Els nostres espais

Disposem de dos espais diferenciats segons l’edat, per tal de fer efectives les necessitats evolutives de cada moment: l’espai Mima’m Nadó i l’espai Petit Mima’m.

 • MIMA’M NADÓ

  Es tracta d’un espai de contenció, protecció, càlid, tranquil i amorós preparat per acompanyar l’extrogestació fent que el nadó se sentí acollit en les seves necessitats físiques com emocionals.
  Per tal de que aquest acompanyament sigui possible acompanyem des d’una ràtio d’una acompanyant per cada tres nadons de quatre mesos fins a un any. Fent possible d’aquesta manera, el porteig, el respecte del ritme de cada nadó i l’acompanyament emocional des de la presència i l’estar de l’adult que els hi permet fer de manera segura i confiada les primeres descobertes del món exterior.

 • PETIT MIMA’M

  Un espai on es tenen en compte les necessitats de l’infant de moviment, joc, descans, alimentació i higiene, treballant dia a dia l’autonomia i l’autoconfiança, amb un acompanyament basat en la presencia i l’estar, treballant els límits amb amor i posant la mirada en l’acompanyament de les emocions. Per fer efectiu aquest acompanyament basat en “et miro, et veig”, la ràtio d’aquest espai  és d’una acompanyant per cada sis infants d’un a tres anys. Els ambients d’aquest espai són de lliure circulació, amb estructura abstracta, joc funcional i propostes pedagògiques. Un espai que permet a l’infant desenvolupar-se de manera equilibrada totes les dimensions del seu ésser: socials, cognitives i motrius, potenciant el desenvolupament de les seves capacitats d’adaptació, resolució de conflictes, relació, resiliència i aprenentatges.

A qui va dirigit

A totes aquelles famílies que ressonen amb la línia d’acompanyament de Mima’m, que creuen en un tipus de criança basada en el “et miro, et veig”, i que cerquen un espai de confiança on romandre i/o deixar-hi el seu fill/a, sabent que se’ls permetrà i respectarà el seu  propi ritme i procés familiar.

On, quan i quant costa?

Espai Mima’m Llavaneres.

De dilluns a divendres de 8h a 18h. Amb possibilitat d’horari d’acollida al matí i horari de permanència a la tarda.
Els infants poden ser-hi des d’una hora, fins a vuit al dia, i es pot entrar i sortir en qualsevol moment durant la franja horària.

Inscripció i reserva de plaça: 200€

– Tarifes mensuals.

Per a més informació sobre el projecte  ens podeu contactar per concertar visita i conèixer l’espai, el projecte pedagògic i tot que el necessiteu.

Back To Top