Skip to content

Aquest Viatge m’ha permès conèixer i entendre la figura de la Doula des de moltes mirades diverses, per que totes elles tenien en comú l’amor per la infància i l’empatia i escolta absoluta vers el sentir de cada família.

Els seminaris en la seva globalitat, m’han permès veure aquesta figura des de moltes mirades i experiències que m’han ofert una visió molt més profunda dels aspectes més importants en relació a la (pa)maternitat i la infància i, sobretot, amb els sentiments que desperta tota aquesta etapa vital de la vida de les persones.

Formación de Doula con mirada sistémica constelaciones familiares